#Відкрита школа

Конкурсні показники вступної кампанії 2017 року за спеціальностями

    В колонках таблиці відображено інформацію про конкурс на обрану спеціальність
  • рекомендовані за конкурсом - абітурієнти, що рекомендовані на зарахування згідно вибраних пріорітетів
  • зараховані на бюджет - абітурієнти, що зараховані на бюджет (в цю категорію входять також абітурієнти, які пройшли за квотою і співбесідою); конкурсний бал і бали по предметам розраховані тільки для абітурієнтів, що пройшли по загальному конкурсу
  • зараховані на контракт - абітурієнти, що зараховані на контрактну форму навчання

Конкурсний бал – (бали кожного сертифіката ЗНО + середній бал атестата + бал за конкурс творчих або фізичних здібностей) × вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці
Зеленим кольором позначено прохідний бал - мінімальний бал абітурієнта, якого зараховано або рекомендовано
Синім кольором позначено середній бал для абітурієнтів відповідної категорії
Назва закладу Рекомендовані за конкурсом Зараховані на бюджет Зараховані на контракт