#Відкрита школа
До списку закладів міста

Дрогобицький ліцей Дрогобицької міської ради Львівської області при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка

Загальна

вул. Івана Франка, 36, Дрогобич, Львівська область
Мміська
ліцей
українська
англійська німецька французька
історико-філологічний, біолого-хімічний, правовий, інформаційно-технологічний
(0324)410466
drogobych_vo.liceum@ukr.net
8
249
31.1
34
29
29
18
9
0

Учні (2017)

Розподіл учнів
Загалом 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас
Кількість класів 8 4 4
Кількість учнів 249 124 125
Наповнюваність 31.1 31.0 31.3
Мови навчання (класи / учні)
Загалом 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас
українська 8 4 4
249 124 125
Іноземні мови (групи / учні)
Загалом 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас
англійська 22 11 11
233 116 117
німецька 4 2 2
56 31 25
французька 2 1 1
28 12 16
Профілі навчання (учні)
Загалом 10 клас 11 клас
історико-філологічний 68 35 33
правовий 63 31 32
інформаційно-технологічний 60 30 30
біолого-хімічний 58 28 30
Гуртки та секції
Гуртки Учні
художньо-естетичний 2 25
інші 1 15

Учні (2016)

Розподіл учнів
Загалом 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас
Кількість класів 8 4 4
Кількість учнів 244 130 114
Наповнюваність 30.5 32.5 28.5
Мови навчання (класи / учні)
Загалом 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас
українська 8 4 4
244 130 114
Іноземні мови (групи / учні)
Загалом 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас
англійська 22 11 11
227 122 105
німецька 4 2 2
56 26 30
французька 2 1 1
26 16 10
Профілі навчання (учні)
Загалом 10 клас 11 клас
історико-філологічний 65 34 31
біолого-хімічний 63 30 33
правовий 61 33 28
інформаційно-технологічний 55 33 22
Гуртки та секції
Гуртки Учні
художньо-естетичний 2 37
інші 1 20

Приміщення

2
17
1
1
1
1
16
1
так
так
так
так

ЗНО

Результати зовнішнього незалежного оцінювання

Кількість учнів, у яких середній бал з трьох предметів перевищує

Розподіл за шкалою 100-200 балів

Cередній бал за шкалою 100-200 балів

Заклади вищої освіти і спеціальності, на які були зараховані випускники закладу у 2017 році

Ви можете обрати спеціальність за кодом і назвою або заклад вищої освіти
В колонках "УСЬОГО зараховано.." відображено кількість УСІХ абітурієнтів, що зараховані у цей заклад вищої освіти на спеціальність
Цей показник дозволяє визначити наскільки «важко» було пройти конкурс
Назва навчального закладу Місто Код та назва спеціальності Зараховано
на бюджет
Зараховано
на контракт
УСЬОГО
зараховано
на бюджет
УСЬОГО
зараховано
на контракт
Загалом по закладу 62 34
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Дрогобич (014) Середня освіта 11 3 180 89
Львівський національний університет імені Івана Франка Львів (035) Філологія 2 5 252 467
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів (222) Медицина 6 399 219
Львівський національний університет імені Івана Франка Львів (122) Комп'ютерні науки 3 137 51
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Дрогобич (035) Філологія 3 2 20
Державний вищий навчальний заклад "Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України" Тернопіль (222) Медицина 2 185 176
Львівський національний університет імені Івана Франка Львів (102) Хімія 2 35 9
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Дрогобич (091) Біологія 2 9 1
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ (121) Інженерія програмного забезпечення 1 1 246 148
Львівський національний університет імені Івана Франка Львів (051) Економіка 2 93 147
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків (081) Право 1 469 512
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Вінниця (222) Медицина 1 396 297
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Київ (051) Економіка 1 186 430
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київ (035) Філологія 1 359 207
Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" Чернівці (222) Медицина 1 188 182
Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет" Івано-Франківськ (222) Медицина 1 212 121
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Київ (014) Середня освіта 1 237 91
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» Одеса (014) Середня освіта 1 165 161
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ (122) Комп'ютерні науки 1 245 66
Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" Івано-Франківськ (014) Середня освіта 1 171 124
Львівський національний університет імені Івана Франка Львів (072) Фінанси, банківська справа та страхування 1 78 109
Львівський національний університет імені Івана Франка Львів (014) Середня освіта 1 130 38
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київ (091) Біологія 1 143 12
Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" Ужгород (081) Право 1 32 112
Національний університет "Львівська політехніка" Львів (292) Міжнародні економічні відносини 1 17 94
Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет" Івано-Франківськ (221) Стоматологія 1 3 104
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернівці (122) Комп'ютерні науки 1 58 49
Київський національний торговельно-економічний університет Київ (061) Журналістика 1 5 102
Національний університет "Львівська політехніка" Львів (172) Телекомунікації та радіотехніка 1 78
Львівський національний університет імені Івана Франка Львів (053) Психологія 1 33 24
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Дрогобич (013) Початкова освіта 1 42 7
Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" Ужгород (226) Фармація, промислова фармація 1 18 23
Українська академія друкарства Львів (186) Видавництво та поліграфія 1 40
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львів (228) Педіатрія 1 34 1
Національний університет "Львівська політехніка" Львів (281) Публічне управління та адміністрування 1 11 23
Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" Івано-Франківськ (122) Комп'ютерні науки 1 18 14
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського Київ (014) Середня освіта 1 21 3
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Дрогобич (231) Соціальна робота 1 11 8
Київський національний університет технологій та дизайну Київ (075) Маркетинг 1 3 14
Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України" Львів (191) Архітектура та містобудування 1 8 4
Відокремлений підрозділ "Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв" Львів (242) Туризм 1 6 6
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Дрогобич (073) Менеджмент 1 5 6
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Дрогобич (122) Комп'ютерні науки 1 3 5
Національний університет "Одеська юридична академія" Одеса (081) Право 1 176 578
Національний університет "Львівська політехніка" Львів (291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 1 29 225
Національний університет "Львівська політехніка" Львів (125) Кібербезпека 1 85 78
Львівський державний університет внутрішніх справ Львів (081) Право 1 161
Львівський національний університет імені Івана Франка Львів (291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 1 38 122
Львівський державний університет внутрішніх справ Львів (053) Психологія 1 159
Київський національний університет культури і мистецтв Київ (021) Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 1 107 26
Національний університет "Львівська політехніка" Львів (242) Туризм 1 24 109
Львівський національний університет імені Івана Франка Львів (242) Туризм 1 30 74
Державний вищий навчальний заклад "Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України" Тернопіль (226) Фармація, промислова фармація 1 2 88
Тернопільський національний економічний університет Тернопіль (071) Облік і оподаткування 1 31 50
Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" Івано-Франківськ (241) Готельно-ресторанна справа 1 12 65
Львівський торговельно-економічний університет Львів (242) Туризм 1 51
Національний університет "Львівська політехніка" Львів (075) Маркетинг 1 18 33
Вищий навчальний заклад "Український католицький університет" Львів (122) Комп'ютерні науки 1 50
Львівський національний університет імені Івана Франка Львів (126) Інформаційні системи та технології 1 45
Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" Ужгород (293) Міжнародне право 1 3 42
Вищий навчальний заклад "Український католицький університет" Львів (035) Філологія 1 29
Вищий навчальний заклад "Український католицький університет" Львів (124) Системний аналіз 1 27
Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Львів (275) Транспортні технології 1 7 13

Відгуки [0]

Якщо Ви знайшли помилку в даних закладу освіти надішліть електронного листа на адресу openschool.uspishnemisto@gmail.com.